ศูนย์รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์

ไหว้พระพรหม ศาลตายาย พระอินทร์เป่าสังข์ และศาลต้นไทร ประจำปีงบประมาณ 2566
ไหว้พระพรหม ศาลตายาย พระอินทร์เป่าสังข์ และศาลต้นไทร ประจำปีงบประมาณ 2566
เข้าตรวจ สวท.บุรีรัมย์ , สวท.ศรีสะเกษ , สวท.อำนาจเจริญ และ สปข.2 อุบลราชธานี ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เข้าตรวจ สวท.บุรีรัมย์ , สวท.ศรีสะเกษ , สวท.อำนาจเจริญ และ สปข.2 อุบลราชธานี ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เข้าตรวจ สวท.ขอนแก่น , สวศ.ขอนแก่น , สวท.บึงกาฬ , สวท.สกลนคร และ สวท.อุดรธานี ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เข้าตรวจ สวท.ขอนแก่น , สวศ.ขอนแก่น , สวท.บึงกาฬ , สวท.สกลนคร และ สวท.อุดรธานี ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- บริการออนไลน์ -

Infographic

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government